APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI 2020. gada atkārtota pilnsapulce

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI Valde sasauc politiskās partijas atkārtotu pilnsapulci attālināti.

2020. gada 12. decembrī, plkst. 12.00, platformā ZOOM, biedru reģistrēšanās iepriekš piesakoties – apvieniba@iedzivotaji.lv vai t. 29275502

Darba kartībā:
APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI valdes ziņojums un citi jautājumi.

Papildu jautājumi iekļaušanai darba kārtībā jāiesniedz elektroniski trīs dienas pirms pilnsapulces

Tālrunis informācijai 29275502, e-pasts apvieniba@iedzivotaji.lv

Politiskās partijas
APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI Valde.